Retired Professor

Hen-Wai Tsao
 • Name Hen-Wai Tsao
 • Email
 • Retired Date 2021.02
 • Education Ph.D., National Taiwan Univ., Taiwan R.O.C.
Yean-Woei Kiang
 • Name Yean-Woei Kiang
 • Email
 • Retired Date 2020.02
 • Education Ph.D., National Taiwan Univ., Taiwan R.O.C.
Si-Chen Lee
 • Name Si-Chen Lee
 • Email
 • Retired Date 2019.10
 • Education Ph.D., Stanford Univ., U.S.A.
Hung-Chun Chang
 • Name Hung-Chun Chang
 • Email
 • Retired Date 2019.08
 • Education Ph.D., Stanford Univ., U.S.A.
Powen Hsu
 • Name Powen Hsu
 • Email
 • Retired Date 2015.08
 • Education Ph.D., Univ. of Southern California, U.S.A.
Zhe-Chuan Feng
 • Name Zhe-Chuan Feng
 • Email
 • Retired Date 2015.02
 • Education Ph.D., Unive. of Pittsburgh, U.S.A.
Way-Seen Wang
 • Name Way-Seen Wang
 • Email
 • Retired Date 2013.02
 • Education Ph.D., University of Southern California
Jing-shown Wu
 • Name Jing-shown Wu
 • Email
 • Retired Date 2013.02
 • Education Ph.D., Cornel Univ.
Chun-hsiung Chen
 • Name Chun-hsiung Chen
 • Email
 • Retired Date 2007.08